Priser

Terapi:

Individuel terapi (45-50 min.) 950 kr.
Parsamtaler (80-90 min.) 1.500 kr.


Supervision og faglig vejledning:

Individuel supervision (60 min.) 1.200 kr.
Gruppesupervision (60 min) 1.500 kr.


Rammer for afregning, afbud, sygdom og udeblivelse samt samtykke

For klienter i behandling hos Psykologerne i Jens Bangs Stenhus

Afbud skal meddeles telefonisk/telefonsvarer eller på SMS, senest dagen før den planlagte behandling/samtale, inden kl. 12.00
Ved afbud eller udeblivelse der ikke er opfyldt i ovenstående, er honoraret som ved almindeligt fremmøde.
For sygesikringsklienter er honorar for udeblivelse iflg. gældende overenskomst.

Sygesikringsklienter skal huske at medbringe det gule sygesikringsbevis til hver samtale.

Klienter som er henvist via sygesikringen kan, hvis de er medlem af Sygeforsikringen ”danmark” få refunderet en del af egenbetalingen dér. Dette gælder ikke ved afbud eller udeblivelser.

Nordjysk Webdesign